DEFINOX Product recovery systems

pigging definox

Social Sharing:

DEFINOX Product recovery systems

Sau quy trình sản xuất một lượng lớn sản phẩm còn nằm lại trong hệ thống đường ống phải xả bỏ ra ngoài gây thất thoát và lãng phí rất lớn. Với việc sử dụng hệ thống thu hồi sản phẩm pigging của Definox ước tính khoảng 95% lượng sản phẩm còn sót lại trong hệ thống sẽ được thu hồi.

Lên đầu trang